Helilahendused


• Helisalvestus ja helirežii

• Helisalvestus kliendi valitud asukohas

• Oma fonoteek

• Digiteerimine: materjali ümbervõtmine magnetlindilt

• CD loomine ja tiražeerimine

Hiljutisi töid: